!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fritidslokalen

Regler för uthyrning av fritidslokalen till medlemmar i vår förening

Lokalen, som är belägen ovanför fastighetsskötarens lokaler med adress Brunnehagen 15 A kan hyras för barnkalas, födelsedagar, bröllop med mera enligt följande:

 1. Den som önskar hyra skall vara medlem i föreningen och myndig.
 2. ID-kort skall visas när bokning görs.
 3. Medlem som hyr lokalerna är ansvarig för eventuella skador, och för att tystnad råder senast kl. 24.00.
 4. Städning av lokalerna skall vara avslutad senast kl. 12.00 dagen efter hyrestillfället.
 5. Lokalerna får ej hyras i kommersiellt syfte. Det är således inte tillåtet att sälja inträdesbiljetter eller att använda lokalerna till försäljning av varor eller tjänster.
 6. Bokas via Jim Gustafsson Brunnehagen 12, mail: j_gustafsson88@hotmail.com. Vid brådskande bokningar med kort varsel ring 070-362 93 47. Swish eller kontantbetalning.
 7. Vid kostnader för städning återfås inte depositionen. Vid förstörelse av inredning, köksutrustning med mera faktureras ansvarig medlem föreningens hela kostnad.

Deposition vid varje hyrestillfälle:   400 kronor

Hyra per dag Måndag-Söndag:        300 kronor

 

Endast en hyresgäst per veckoslut.

 

I lokalen får inte fler än 80 personer vistas.

Reglerna gäller tillsvidare.

 

Ordningsregler

När ni lämnar lokalen skall följande vara utfört:

 1. Golven sopas och avtorkas, golvtrasa och hink rengöres.
 2. Använt porslin diskas och ställs på plats i skåpen, inga rester lämnas i kylskåpet.
 3. Alla använda bord avtorkas och stolar ställs in i förråd.
 4. Glöm ej att städa toaletterna.
 5. Dra för gardinerna.
 6. Rest- och bioavfall slängs i det egna soprummet. Glas, metall, plast och papper/kartonger till miljöstationen.
 7. Det är absolut förbjudet att övernatta i lokalerna.

Lokalerna är vår gemensamma egendom, så var aktsam!

 

 

 

Uppdaterad 2018-12-28 av Ewa Svensson