!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Motioner

  

Motioner till styrelsen skall vara inlämnade före 31 juli!

Föreningens räkenskapsår löper nämligen från 1 juli-30 juni.


Till årsmötet som äger rum på hösten är det därför viktigt att styrelsen får in eventuella motioner i tid.


Tips på hur man skriver en motion:

  1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
  1. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  2. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  3. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  4. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  5. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  6. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
  7. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.