!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Köpa Bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten till att nyttja en bostad. Samtidigt blir man medlem i en bostadsrättsförening.

En bostadsrätt är en nyttjanderätt till en viss lägenhet men vanligtvis brukar man uppfatta bostadsrätten som själva Bostaden. Bostaden kan vara en lägenhet, en villa, ett radhus eller ett kedjehus.

Medlemmarna äger gemensamt hela fastigheten -  bostäderna, de gemensamma utrymmena och eventuella uteplatser.

Så länge du fullgör dina skyldigheter och så länge föreningen existerar kan du aldrig förlora bostadsrätten.

Föreningen skall godkänna nya medlemmar. Vägras du medlemskap kan du få det prövat i hyresnämnden. Det kostar ingenting. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Diskriminering är förbjuden i lag.

Om bostadsrätten är helt ny säljs den av föreningen. Det kallas upplåtelse. När den säljs vidare kallas det överlåtelse.

Upplåtelse- och överlåtelsekontrakt måste vara skriftliga för att vara giltiga.  För överlåtelse måste båda parter skriva under för att avtalet skall gälla.  Vanligtvis är det lägenhetsinnehavaren som också är bostadsrättsinnehavare.

Upplåtelseavtalet skrivs under av bostadsrättsföreningen och reglerar vad som ingår i bostaden, ex vis uteplats.

Vissa föreningar får ta ut en överlåtelse- eller upplåtelseavgift vid försäljning. Då skall det framgå av stadgarna hur hög denna avgift är.

Innan du beslutar dig för att skaffa en bostadsrätt bör man samla in så mycket fakta som möjligt. Granska de senaste årens årsredovisningar eller den ekonomiska planen om föreningen är ny. Läs stadgarna och tala med någon i styrelsen, grannar osv. Inspektera lägenheten och de gemensamma utrymmena.

I årsredovisningen kan man se hur stora lån föreningen har, vilka som ingår i styrelsen, när reparationer har gjorts och hur de har finansierats.

Styrelseledamöterna kan också tala om vilka större reparationer som planeras och i vilket skick fastigheten befinner sig vad gäller fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster och stammar.

Kassören kan upplysa om den som säljer bostadsrätten har skulder till föreningen eller har tagit lån med lägenheten som säkerhet. Detta skall även mäklaren kunna upplysa om.

Ofta förmedlar en mäklare överlåtelsen.  Det kan vara bra att kontrollera om mäklaren finns registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, tel 08-700 08 00. Då vet du att det finns en ansvarsförsäkring.

Mäklaren skall ge dig en skriftlig beskrivning av bostadsrätten. Skulle du hamna i en tvist kan det utgöra bevis för vad som förmedlats. Även mäklarens kalkyl är bra att spara.

Bostadsrätter är lös egendom. De formella kraven som gäller vid en överlåtelse finns i Bostadsrättslagen. Köplagen däremot reglerar förhållanden vad gäller fel, skicket vid överlåtelsen samt köparens undersökning. Vad som ingår i köpet av en bostadsrätt är i stort detsamma som för fast egendom. Dvs det som tillförts av bostadsrättföreningen eller bostadsrättsinnehavaren för stadigvarande bruk ingår i överlåtelsen.

Köplagens regler gäller om köparens undersökning före köp. En köpare får inte åberopa fel som han antas ha känt till vid köpet.

Säljaren skall för att skydda sig mot krav från köparen uppmana köparen att noggrant undersöka bostaden. Om köparen väljer att undersöka eller inte får han inte åberopa fel som borde ha framkommit vid en undersökning.

Källa: Råd och Rön bl a